Polityka prywatnosci

POLITYKA PRYWATNOŚCI  - APLIKACJA MOBILNA I SERWIS

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników aplikacji mobilnej w rozumieniu przepisów Ustawyo ochronie danych osobowych, jest spółka Bellbox Sp. z o.o. (dalej „Administrator”).

 2. Użytkownik może również przekazać inne informacje i/lub dane osobowe w ramach udostepnianego Profilu Użytkownika w ustawieniach aplikacji. Użytkownik może również dobrowolnie udostepnić informacje geolokalizacyjne o swoim położeniu Administratorowi i/lub osobom trzecim.

 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu rejestracji w aplikacji mobilnej oraz w celu korzystania z usług przez Użytkowników świadczonych w ramach aplikacji mobilnej.

 4. Użytkownicy, którzy pragną korzystać z e-usług za pośrednictwem aplikacji podają niezbędne dane rozliczeniowe, które będą wykorzystywane wyłącznie w celu rozliczenia za usługi.

 5. Dla realizacji celów, o których mowa w ust. 3 zbierane są następujące dane: adres e-mail.

 6. Bellbox Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wydawca aplikacji mobilnych (dalej jako aplikacje mobilne) darzy swoich użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego też, odnośnie użytkowników naszych aplikacji mobilnych gromadzimy informacje pomagające nam w świadczeniu usług, lepszym zrozumieniu potrzeb i dostosowywaniu aplikacji mobilnych, poprawie funkcjonalności i ergonomii, jak również w opracowaniu raportów statystycznych pozwalających nam dostosować naszą ofertę do oczekiwań użytkowników. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane użytkowników. W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.

 7. W przypadku zgody Użytkownika, jego dane osobowe, które przekazał dobrowolnie, mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu dostarczania informacji handlowej drogą elektroniczna przez adres e-mail i/lub numer telefonu.

 8. Administrator przetwarza informacje o Użytkownikach, z zachowaniem obowiazujących w tym zakresie przepisów prawa, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 9. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą się o udzielenie takich informacji, w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Poza przypadkami wskazanymi w poprzednim zdaniu informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej.

 10. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich modyfikacji, uzupełniania, zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia za pomocą narzędzi dostępnych w ramach aplikacji mobilnej. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z określonych usług świadczonych w ramach aplikacji mobilnej, Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.

 11. Administrator oświadcza, iż postara się, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu oraz Aplikacji mobilnej. Nie jednak zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Wszelkie zdarzenia, mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać Administratorowi na adres poczty elektronicznej: [email protected]

 12. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące numeru (również IP) i modelu urządzenia Użytkownika oraz czasu użytkowania aplikacji mobilnej oraz dane eksploatacyjne dotyczące działań Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

 13. Zasady ochrony prywatności i danych osobowych obowiązujące w ramach innych serwisów internetowych Partnerów, znajdują się na stronach Partnerów.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  - eCOMMERCE

Sklep Internetowy działający pod adresem Bellbox.pl, prowadzony przez Bellbox Sp. z o.o. i zwany dalej Sklepem przestrzega zasady ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) z dnia 18 lipca 2002r.

§ 1.Zakres zbieranych danych
1. Rejestracja - podczas rejestracji wymagane są imię, nazwisko…. Wpisać jakie dane należy wpisać jak jest się osobą fizyczną/jakie jak jest się firmą. Zbieranie tych danych ułatwia dokonywanie regularnych transakcji.
2. Zamówienia - składając zamówienie Klient musi – jw. Wpisać wymagane dane do zamówienia w zależności od osoby fizycznej/przedsiębiorstwa. Dane są przetwarzane tylko podczas zamówienia i są używane tylko w historii zamówień, co może stanowić dowód w postępowaniu reklamacyjnym. Jeżeli tak jest to zostawić, jeśli nie to należy wykreślić tekst zaznaczony na różowo.
3. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta – należy wypisać jakie dane są wymagane w trakcie weryfikacji klienta


§ 2. Użytkowanie danych
Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie tylko i wyłącznie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Dane osobowe Klienta mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych (wysyłka newslettera i konkursy) - jednak wyłącznie po wyrażeniu w tym zakresie zgody przez Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
1. Newsletter - w przypadku dobrowolnego zapisania się na newsletter adres e-mail Klienta lub Zainteresowanego Ofertą Sklepu jest wykorzystywany do wysyłania wiadomości e-mail informujących o ciekawych wydarzeniach w Sklepie. Klient w dowolnym momencie może wypisać się z newslettera, a tym samym zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail od Sklepu.
2. Konkursy - dane z rejestracji za zgodą Klienta są wykorzystywane w celu możliwości wyłonienia zwycięzcy konkursów organizowanych przez Sklep.
3. Zamówienia - dane są używane jedynie w celu zrealizowania zamówienia oraz przy postępowaniu reklamacyjnym.


§ 3. Kontakt z Użytkownikami Sklepu
1. Klient dokonujący transakcji zakupu towaru po podaniu adresu e-mail może otrzymać od Sklepu wiadomości e-mail dotyczące tej transakcji. Sklep dopuszcza również możliwość kontaktu telefonicznego z Klientem
2. Zapisani na Newsletter Klienci będą otrzymywać wiadomości e-mail, dotyczące wydarzeń i oferty Sklepu

§ 4. Modyfikowanie, usuwanie i dostęp do danych osobowych
Użytkownik Sklepu ma prawo do edycji i modyfikowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie, oraz przysługuje mu prawo do zażądania usunięcia jego danych osobowych zbieranych przez Sklep. Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Edycja Danych, można wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Wyjątek stanowią dane osobowe użyte do transakcji zakupu, które na życzenie Klienta również można zmienić lub usunąć, jednak dopiero po upływie ustawowego okresu przechowywania danych.

§ 5.Wykorzystanie plików Cookies
Sklep wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) - dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki Cookies umożliwiają rozpoznanie urządzenia użytkownika (jednakże z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika) i dostosowanie strony internetowej do indywidualnych preferencji jego urządzenia. Pliki Cookies są wykorzystywane również do zbierania danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych obszarów serwisu. Dane te są zbierane przez zewnętrzne, powszechnie wykorzystywane na rynku systemy internetowe do gromadzenia statystyk odwiedzin stron internetowych. Informacje uzyskane w ten sposób pomagają zrozumieć sposób korzystania ze stron internetowych przez użytkownika, a w rezultacie - umożliwiają ulepszanie struktury i zawartości stron internetowych.
Dane użytkowników gromadzone za pomocą plików Cookies zbierane są z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane te zaszyfrowane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Każdy użytkownik Sklepu może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w przeglądarce internetowej, służącej mu do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, że zablokowana zostanie automatyczna obsługa plików Cookies lub użytkownik każdorazowo będzie informowany o ich przesyłaniu. Ograniczenie stosowania plików Cookies może mieć niekorzystny wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej. Szczegółowe informacje o obsłudze plików Cookies znajdują się w ustawieniach dowolnej przeglądarki internetowej.

§ 6.Zastosowanie narzędzia Google Analytics
Jeśli sklep korzysta to należy uzupełnić jaki wpływ ma to na użytkownika i mniej więcej w jaki sposób działa.

§ 7.Przekazywanie danych podmiotom trzecim
Jeśli jest to niezbędne do realizacji umowy sprzedaży, Sklep jest upoważniony do udostępnienia danych osobowych Klienta podmiotom trzecim. W przypadku realizacji umowy sprzedaży w Sklepie, podmiotem trzecim są firmy spedycyjne, odpowiedzialne za dostarczenie zamówionego towaru pod wskazany przez Klienta adres. W tym celu Sklep udostępnia podmiotom trzecim dane teleadresowe odbiorcy określone przez Klienta.

§ 8.Bezpieczeństwo
Tutaj należy wpisać w jaki sposób przechowywane są wypełnione formularze. Ewentualnie w jaki sposób chronione przed wyciekiem są dane użytkowników.

§ 9.Przepisy końcowe
1. Polityka prywatności jest częścią Regulaminu Sklepu
2. Podmiotem zbierającym dane jest:
Bellbox Sp. z o.o.
Rubież 46A/208
61-612 Poznań
wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000466598, z kapitałem zakładowym w wysokości PLN 50.000,00, której nadano Numer NIP: 777323226, Numer REGON: 302463255.